12.6.07

Dia Mundial Contra el Treball Infantil


Declaració Universal dels Drets de l'Infant
Nacions Unides, 1959

PREÀMBUL

I Considerant que els pobles de les Nacions Unides han refermat en la Carta la seva fe en els drets humans fonamentals i en la dignitat i el valor de la persona, i que s'han declarat decidits a promoure el progrés social i a instaurar condicions de vida en una més gran Ilibertat,

II Considerant que les Nacions Unides han proclamat en la Declaració Universal llibertats en ella establerts, sense cap mena de distinció, especialment de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió política o altres opinions, d'origen nacional o social, de posició econòmica o de qualsevol altra situació,

III Considerant que l'infant, per la seva manca de maduresa física i mental, necessita una protecció i unes atencions especials, fins la protecció jurídica adequada, tant abans com després del seu naixement,

IV Considerant que la necessitat d'aquesta protecció especial ha estat expressada en la Declaració de Ginebra de 1924 sobre els drets de l'infant i reconeguda en la Declaració Universal deIs Drets Humans i en els convenis constitutius dels organismes especialitzats i de les organitzacions internacionals que s'interessen pel benestar de l'infant,

V Considerant que la humanitat ha d'atorgar a l'infant el millor d'ella mateixa,

VI L'Assemblea General proclama la present Declaració dels Drets de l'Infant a fi que aquest tingui una infantesa sortosa i pugui desenvolupar-se per gaudir, tant en el seu propi interès com en el de la societat, dels drets i de les llibertats que s'hi enuncien, i insta els pares, els homes i dones individualment, i les organitzacions privades, autoritats locals i els governs respectius, a reconèixer aquests drets i a treballar perquè es respectin gràcies a mesures legislatives i altres mitjans adoptats progressivament, de conformitat amb els següents principis.

PRINCIPIS


Principi 1
L'infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests drets seran reconeguts a tots els infants sense excepció de cap mena o discriminació per motius de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió política o altres opinions, d'origen nacional o social, de naixença o de qualsevol altra situació, ja sigui del mateix infant o de la seva família.

Principi 2
L'infant gaudirà d'una protecció especial i disposarà d'oportunitats i de serveis, dispensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-se físicament, mentalment, moralment, espiritualment i socialment d'una manera sana i normal, així com en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la consideració fonamental a què caldrà atenir-se serà l'interès superior de l'infant.

Principi 3
L'infant té dret, des de la seva naixença, a un nom i a una nacionalitat.

Principi 4
L'infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Tindrà dret a créixer i a desenvolupar-se en bona salut; i amb aquest fi caldrà proporcionar-li, tant a ell com a la mare, atencions especials, tant prenatals com postnatals. L'infant tindrà dret a disposar d'alimentació, habitatge, esbarjo i serveis mèdics adequats.

Principi 5
L'infant impedit físicament o mentalment, o que pateixi d'algun impediment social, ha de rebre el tractament, l'educació i les atencions necessàries que reclama la seva particular situació.

Principi 6
L'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat, necessita amor i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de créixer a l'emparança i sota la responsabilitat dels seus pares i, en qualsevol cas, en un ambient d'afecte i de seguretat moral i material; llevat de circumstàncies excepcionals, l'infant de tendra edat no serà separat de la seva mare. La societat i les autoritats públiques tindran una cura especial envers els infants sense família o que estiguin mancats de mitjans adequats de subsistència. Per al manteniment dels fills de famílies nombroses, convé concedir subsidis estatals o d'altra mena.

Principi 7
L'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en la seva etapa elemental. Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat.
L'interès superior de l'infant serà el principi que guiarà aquells qui tenen la responsabilitat de la seva educació i orientació; aquesta responsabilitat pertoca abans de tot als seus pares.
L'infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d'estar orientats a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d'aquest dret.

Principi 8
L'infant ha de figurar entre els primers a rebre, en tota circumstància, protecció i socors.

Principi 9
L'infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, crueltat i explotació. No serà objecte de cap mena de tràfic.
No s'haurà de consentir que l'infant treballi abans d'una edat mínima adequada; en cap cas no se l'ocuparà ni se li permetrà que s'ocupi en qualsevol tasca o feina que perjudiqui la seva salut, o que en dificulti el seu desenvolupament físic, mental o moral.

Principi 10
L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena.
Ha de ser educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus semblants.

6 comentaris:

Eleva ha dit...

val sí tot això és molt maco, però ja em perdonareu el cinisme. Jo no crec en cap d' aquests dies mundials contra......
No serveixen per a res, que tal si enlloc de celebrar aquestes coses es dediquessin les energies a crear polítiques reals contra el treball infatil i d' altres injusticies que hi han per aquests mons de deu?

bé de fet no cal anar tant lluny. Que tal un dia contra la explotació laboral adulta?

O fer 40 hores per 700 euros no és exoplotació?

rA ha dit...

Si aquests dies mundials ens hi fan pensar, i potser hi trobem com ajudar una mica, doncs ja seran prou utils.

Les declaracio dels drets dels infants, pero, te el mateix problema que totes declaracions: molt boniques pero no estableixen prioritats. I l'accio necessita d'una agenda, no d'una descripcio d'un mon ideal que no coneixerem mai.

Odalric ha dit...

Eleva,
aquesta declaració universal és compatible amb els meus valors i per això la celebro.
Crec que no es fa mai prou en benefici dels infants i no m'importa gens que un dia serveixi de recordatori mundial.
També crec, com molt bé tu dius, que cal actuar més i parlar menys. En això et dono el 100% de la raó.

RA,
subscribeixo la totalitat del teu comentari.
Cal establir una agenda real per subsanar els problemes detectats i prevenir els problemes futurs.
Cal acció i determinació.
Cal compromís...

JO ha dit...

Per ser sincer em sembla fins i tot una monstruositat que aquestes coses s´hagin de recordar. La humanitat hauria de ser mes humana de vegades. La veritat es que aquests coses s'escapen una mica a la rao.

Per mi, de les pitjor imatges que es veuen son aquestes de homes occidentals al barris de prostitució infantil d'asia. Ara dire una barbaritat, pero poc preguntaria jo si estigues alla amb una pistola.

sUga-agus ha dit...

Com deia el Perich "el hombre es el animal mas parecido al ser humano"

Odalric ha dit...

Jo,
per a mi no és cap barbaritat...

Suga-Agus,
el Perich, quin gran filòsof... :)