30.4.10

Danger* Sobretot perill perquè aquesta situació està sent "conduïda" per autèntics cracs...